Idag öppnas Sveriges vägar upp för långa lastbilsekipage på upp till 34,5 meter. Men enligt Trafikmagasinets rundringning bland åkerierna visar det sig att intresset är stort, men ingen av de vi pratat med har ännu beställt några fordon. 

Det flesta vill avvakta men ser det som en positiv utveckling för både miljön och transportbranschen. Lastbilarna kan alltså bli nästan tio meter längre än tidigare. Idag den 1 december öppnar de första svenska vägarna för långa lastbilar, eller fordonståg, på upp till 34,5 meter. Den nya längden är en del i Trafikverkets arbete med att öka effektiviteten i transportsystemet – mer lastyta per transport.

Till att börja med öppnas ett nästan 600 mil statligt vägnät från Ystad till Haparanda. Vägnätet som öppnas nu når drygt hälften av landets kommuner.

Fakta:

Den 1 december 2023 öppnar de första vägarna i Sverige för långa lastbilar (fordonståg) upp till 34,5 meter. Vägnätet består dels av cirka ett cirka 450 mil vägnät som tidigare pekats ut som lämpligt, dels cirka 140 mil statliga anslutningsvägar.

Dessa har identifierats tillsammans med de kommuner som på något sätt berörs av det utpekade vägnätet. Kommunala anslutningsvägar tillkommer.

Trafikverkets föreskrifter gäller de statliga vägarna, de kommunala vägarna tar respektive kommun beslut om.

Så här ser skylten ut för långa fordonståg

Foto startbild: Scania