Den 18 december tog finansminister Elisabeth Svantesson emot Tullbefogenhetsutredningens slutbetänkande, där man föreslår flera kraftfulla åtgärder i arbetet mot den kriminella ekonomin, bland annat att utförsel av stöldgods ska kriminaliseras.

Polismyndigheten har tidigare uppskattat att ungefär hälften av bostadsinbrotten och nio av tio stölder av bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner utförs av internationella stöldligor. Tullbefogenhetsutredningen föreslår att det införs ett nytt brott, utförselhäleri. Det nya brottet ska möjliggöra en mer effektiv bekämpning av utförsel av stöldgods och innebär att den som har för avsikt att föra ut stulet gods ur landet kan dömas för utförselhäleri.

Utredningen föreslår också att tulltjänstemän ska få nya befogenheter för att lättare kunna kroppsvisitera personer och undersöka fordon i gränsnära områden.

Bakgrund
Den grova organiserade brottsligheten i Sverige bedöms idag som systemhotande. För att komma åt den behöver den kriminella ekonomin bekämpas. I dag ägnar sig internationella stöldligor åt omfattande brottslighet som slår mot Sverige. Därför beslutade regeringen om ett tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen som innebar att utredningen ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras.

Samverkan mot katalysatorstölder
Svenska Fordonsbranschen deltar i ett samverkansprojekt mot katalysatorstölder där bilägare kan stöldskyddsmärka sin bils katalysator. De andra deltagarna i samverkansprojektet är Bilretur, Polisen, Mobility Sweden, MRF, Larmtjänst, SBR och Svensk försäkring.
Stöldmärkning av en katalysator tar cirka 10–15 minuter per fordon, förutsatt att katalysatorn är rumstempererad. En katalysator som är märkt enligt Polisens metod är spårbar och kan enkelt kopplas till aktuellt fordon efter polisanmälan och/eller skadeanmälan till försäkringsbolag. Märkta katalysatorer utan medföljande skrotningsintyg eller serviceintyg tas inte emot av den svenska återvinningsbranschen.

Bilderna – äldre Toyota Prius som blivit bestulen på sin katalysator. Toyota Prius är en av de mest drabbade bilmodellerna i Sverige när det gäller katalysatorstölder. Foto: Pierre Kjellin