Med förstudier, detaljprojektering, kalkyler, riskanalyser, simuleringar, miljötillstånd och andra typer av förarbeten klara sedan tidigare har nu det sista hindret passerats för att kunna starta igång projekt Skandiaporten. Detta via godkännande från EU-kommissionen som konstaterar att statlig delfinansiering av projektet inte innebär statsstöd.

Efter EU-kommissionens besked kunde Göteborgs Hamn AB under torsdagseftermiddagen avropa det sedan tidigare förberedda avtalet med NCC som rör kajförstärkningsdelen av det jättelika infrastrukturprojektet Skandiaporten. Närmast ska projektorganisation formeras och kontor etableras i anslutning till Skandiahamnen inför det första spadtaget som beräknas tas i februari månad 2024.

Direktsjöfart utan omlastning över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är en viktig förutsättning för svensk industris möjligheter att nå globala marknader utan omlastning, på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt. Men i takt med att de största fartygen blivit allt större krävs följaktligen ett större farledsdjup i hamnen. På 15 år har containerfartygens kapacitet ökat med 50 procent, och idag kan de största fartygen bara komma in i Göteborgs hamn halvlastade. Samtidigt skissar rederierna på ännu större fartyg.

Fakta: Projekt Skandiaporten – farledsfördjupningen i Göteborgs hamn
Planerad fördjupning: Från 13,5 upp till 17,5 meters maximalt fartygsdjupgående.
Dimensionerande fartyg: Längd 430 m, bredd 65 m och ett djupgående på 17,5 m.
Budget: 2,8 miljarder kronor (2017 års kostnadsläge), varav Göteborgs Hamn AB (Göteborgs kommun) står för 1,25 miljarder kronor. Göteborgs Hamn AB har tidigare även delgivits EU-stöd för delar av projekteringen via fonden Connecting Europe Facilities.
Muddringsbehov: cirka 11 miljoner kubikmeter.
Tidplan: Byggstart kajförstärkning: feb-mars 2024. Muddringsarbeten farleden: Q3 2026.
Färdigställande: Q42027/Q12028.