Det ska bli lättare för Svenska Fordonsbranschens medlemmar att hitta nyheter och information från  Svenska Fordonsbranschen. Från idag, den 8 december publiceras all medlemsinformation och medlemsnyheter på ett och samma ställe – www.svenskafordonsbranschen.se.

Svenska Fordonsbranschen skriver i ett pressmeddelande att denna förändring också innebär att nyhetsförmedlingen framöver helt fokuseras på medlemsnytta, på hemsidan ska det publiceras nyheter om vad som görs och vad som händer i Svenska Fordonsbranschen, och annat som direkt berör föreningens medlemmar.

Länk till Svenska fordonsbranschens hemsida hittar du här