Årets första kvartal visar positiva siffror för SJ. Resandet med tåg har fortsatt att öka och landade på plus 33 procent mot samma period förra året. 

I takt med att resandet har ökat så har även resultatet blivit betydligt bättre. Även om SJ fått flera resenärer finns det flera orosmoln framgent. Trafikverket har problem att leverera nödvändiga underlag vad gäller banarbetsplanering inom utsatt tid vilket i sin tur innebär att SJ många gånger fått sälja sina resor med mycket kort framförhållning och försvårar för planeringen av sin personal som leder till sena schemaläggningar. Lokförarbristen finns hela tiden med i bilden och är ett ständigt gissel, detta finns dock förhoppningar att minska då SJ nu driver en egen lokförarutbildning. Flera sträckor kommer även att stängas av under kvartal 2 och 3. Från påsken och framåt arbetas det för fullt på vårt svenska järnvägsnät, det är en gynnsam period då tjälen gått ur marken (i de södra delarna) och dagarna blir allt ljusare, är förklaringen från Trafikverket informationstjänst.

Siffror SJ kvartal 1  

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 478 MSEK (2002)
  • Rörelseresultatet landande på 48 MSEK (-129)