Den 2 maj varslade fackförbundet Seko om konflikt inom avtalsområde Spårtrafik. Detta följde efter flera veckor av förhandlingar som strandade förra veckan. Varslet omfattar cirka 1 200 medlemmar i hela landet som från och med den 11 maj kan komma att tas ut i strejk – om inte ett nytt avtal undertecknas.

Tågföretagen säger att man beklagar detta och fortsätter hålla samma konstruktiva linje som under hela förhandlingsprocessen. Målet är givetvis att lösa denna konflikt.

Varslet har framför allt handlat om frågan om arbetsgivarens grundläggande rätt att leda och fördela arbetet – alltså schemaläggningen. Seko kräver att arbetsgivaren inte ska få ändra arbetsscheman senare än två veckor i förväg utan att komma överens med anställde. Tågföretagen anser i likhet med Seko att det är rimligt att förvänta sig tydliga besked i god tid. Men förutsättningarna för tågbranschen har sedan pandemin varit utmanande.Järnvägssystemet är dessutom i sin natur komplext där orsaker som exempelvis sjukdom, olyckor eller omledningar på grund av sent planerade banarbeten kan leda till hastiga schema ändringar.

Järnvägssystemet är också beroende av Trafikverket som infrastrukturförvaltare. Trafikverkets nya planeringssystem MPK har under ett års tid haft effekt på schemaläggningen.För närvarande Trafikverket väldigt sent, ibland med endast en till två dagars framförhållning – och lever inte upptill lagens minimikrav på en framförhållning på 18 veckor.

Den pågående lokförarbristen har också betydande påverkan på schemaläggningen vilket grundar sig i restriktiv rekrytering under pandemin. Men lokförarutbildningen är populär och utbildningsplatserna är fyllda – alltså kommer antalet lokförare att öka framgent.