Våren 2022 erbjöds förmånsbilar av 33 % av landets kommuner, uppskattningsvis. Motsvarande andel när det gäller förmånscyklar var 23 %. I början av år 2024 uppskattas andelen kommuner som erbjuder förmånscyklar ha vuxit till 34 %. Ännu fler kommuner förbereder cykelförmån.

Att erbjuda förmånscyklar i stor skala kan förändra de kommunanställdas resvanor vid pendling. Det kan i förlängningen inspirera en förändring av resvanorna hos alla invånare i kommunen.

Det finns städer där satsningar på förmånscyklar verkligen har förändrat resvanorna. Jönköpings kommun har erbjudit förmånscyklar som även innefattat elcyklar. Deras utvärdering visade att många kommunanställda började cykla elcykel i stället för att köra bil till jobbet som en följd av reformen.

Förmånscyklarna kör förbi förmånsbilarna

Utifrån dessa data uppskattar Gröna Mobilister att förmånsbilar förekommer i 33 % av landets kommuner, medan förmånscyklar förekommer i 34 % av kommunerna. Vid motsvarande uppskattning våren 2022 var andelarna 33 % respektive 23 %.

Antalet kommuner som erbjuder förmånscyklar har uppenbarligen ökat snabbt de senaste två åren och är nu troligen fler än dem som erbjuder förmånsbilar. Ännu fler kommuner hälsar att förmånscyklar är på gång. Det gäller Eskilstuna, Gotland, Lilla Edet, Ljusdal, Mullsjö, Stockholm, Tjörn, Trollhättan och Värnamo.

Förmånscyklar förekommer mest i större städer, men antalet pendlingskommuner och landsbygdskommuner som erbjuder förmånscyklar ökar. Förmånscyklar är mycket vanligare i norra Sverige än vad förmånsbilar är. De senare återfinns oftast i urbana områden. Den 1 januari 2022 infördes skattelättnad för cykelförmån, med skattebefrielse upp till ett värde av 3 000 kr per år. Detta kan förklara det ökande antalet kommuner som erbjuder förmånscyklar.