I en era där internationell handel utgör en grundläggande drivkraft för ekonomisk tillväxt, belyses Röda havets roll som en vital handelsrutt i ljuset av en eskalerande kris. Ökande geopolitiska spänningar och växande miljöproblem sätter regionen under enorm press, vilket potentiellt kan ha allvarliga konsekvenser för globala leveranskedjor och därmed påverka handelsbalansen världen över.

Houthi-rebellernas växande inflytande i Jemen med stöd från Iran och de påföljande intensifierade attackerna mot fartyg i Suezkanalen utgör direkt hot mot sjöfarten och har redan resulterat i betydande störningar. Denna utveckling har inte undgått världens regeringar och ekonomier. De ökade säkerhetshoten har utlöst militära åtgärder från länder som USA och Storbritannien, vilket ytterligare komplicerar situationen. Med Indien och Kina som centrala aktörer i området, starkt beroende av handeln genom dessa farvatten, står mycket på spel. Upp till 80 procent av deras export till Europa passerar genom denna strategiska rutt, vilket gör situationen ännu mer pressande.

Tre gånger så dyr frakt

De påverkningar som redan märks på global handel är påtagliga. Fraktpriserna har skjutit i höjden, och Freightos Baltic Index visar en nästan tredubblad kostnadsökning för en genomsnittlig container sedan november 2023. Handelsrutter omdirigeras, med en 51-procentig minskning av passagen genom Suezkanalen och en 131-procentig ökning vid Godahoppsudden.

Förväntningarna är att förseningarna och kostnadsökningarna kommer att bestå under de kommande månaderna. Stora rederier och logistikföretag som Maersk och CMA CGM har infört tilläggsavgifter, vilket påverkar många handelsrutter, särskilt de som passerar genom Röda havet.

Med tanke på den pågående osäkerheten och de potentiellt långvariga störningarna i en av världens mest trafikerade sjövägar är det nu mer kritiskt än någonsin för företag att vidta åtgärder och utveckla alternativa planer för att säkra sina leveranskedjor och minimera risken för ekonomisk skada.