Under mars 2022 nyregistrerades 29 893 personbilar. Det är en minskning med 39 procent jämfört med mars i fjol. Det förklaras till stor del av att det i fjol nyregistrerades ovanligt många personbilar innan bonus malus-systemet förändrades den 1 april 2021.

 

Även på begagnatmarknaden viker försäljningen ner 20 procent mot samma period föregående år. Lätta lastbilar minskade kraftigt med drygt 60 procent under mars månad.

 

Historiskt omslag

Från perioden januari till mars såldes närmare 20 000 eldrivna bilar och passerade därmed bensindrivna bilar. under samma period såldes nämligen 17 200 bensindrivna bilar. Jämför man elbilsförsäljningen mars 2021 mot mars 2022 har den ökat med hela 253 procent. Noterbart är att laddhybriderna har tappat 54 procent under samma period.

 

Tjänstebilar

Under mars minskade tjänstebilsregistreringen med hela 44 procent mot mars månad 2021. Elbilar vinner mark även här. Största märket är fortfarande Volvo som står för drygt 21 procent av tjänstebilsmarknaden, men Tesla ligger nu två och står för drygt 17 procent av marknaden på tjänstebilssidan.