Det höjs ständigt röster att vi måste få stopp på alla oseriösa utländska åkare på våra vägar. Frågan är dock om vi svenskar verkligen är bättre än åkare från våra grannländer? Färsk statistik visar nämligen att nästan 65 procent av alla tunga lastbilar får en anmärkning vid kontrollbesiktningen.

 

Ovanstående är allvarligt, inte minst med tanke på fordonets vikt och storlek. Sämst i landet är Norrbottens län, där får över 70 procent av alla tunga lastbilar en anmärkning vid besiktningen.

 

Nästan hälften får ombesiktning

Cirka 45 procent av Sveriges tunga lastbilar har så pass allvarliga brister att det krävs en efterkontroll. Är det mindre fel på lastbilarna kan man tänka? Nej, det handlar ofta om stora fel, drygt 30 procent har fel i bromssystemet, 16 procent får en tvåa för fel i hjulsystemet och någon procent färre fel är det på styrsystemet. Det är just styrsystemet som enligt besiktningsmännen anses vara det allvarligaste felet, detta kan leda till förödande skador eller i värsta fall dödsolyckor om inte styrningen fungerar korrekt.

 

Körförbud för tunga släp överrepresenterade

Tunga släp är procentuellt högst det fordonsslag som beläggs med körförbud, knappt två procent måste direkt till verkstaden efter kontrollbesiktningen. Siffran kan låta låg men man ska ha med sig att det rullar en hel del tunga släp ute på våra vägar, ofta tungt lastade. Det är inte bara körförbud av släpen som utfärdas vid besiktningen, sex av tio får en anmärkning och cirka 45 procent måste komma tillbaka för ombesiktning.

 

Besiktningsintervall

Besiktningsintervallen är tolv månader för lastbilar över 3,5 ton, samma gäller även för tunga släp; den förlängdes till följd av en tillfällig EU-förordning på grund av Corona under 2020-2021. Det kan ha en liten inverkan då intervallen för besiktningen blev längre, upp till sju månader. Men man kan ändå inte blunda för att efterkontrollerna bara ökade med en procent under perioden, viket visar att siffran var mycket hög redan innan pandemin. Det transportslag som behöver komma tillbaka för ombesiktning färre gånger än alla andra är MC. Här behöver bara tio procent åka tillbaka till besiktningsstationen med mössan i handen för att få sin motorcykel godkänd. Läs mer om detta på sidan 24.