Foto: Göteborgs hamn

Under de senaste veckorna har utsläppsfria grävarbeten utförts i ett av Göteborgs Hamns största infrastrukturprojekt någonsin. Det via en vätgasgenerator med en helt ny teknik som pilottestats i projektet.

Generatorn är en skalbar och flyttbar plug-and-play-lösning som enkelt kan flyttas och användas omedelbart. Den innehåller bränslecellsmoduler, kraftelektronik, kylning, hjälpsystem och ett intelligent styrsystem. Hitachi Energys teknikpartner, PowerCell Group, tillhandahåller kraftmodulerna och kunskapen om integrering av bränsleceller. Generatorn har varit i drift i två veckor med grön vätgas från Linde Gas för att generera el till en laddstation på plats. Laddstationen levererar i sin tur el till en eldriven grävmaskin från AB Volvo, som används i ett av hamnens stora infrastrukturprojekt där 140 000 kvadratmeter ny terminalyta tillskapas i Göteborgs Hamns ytterhamnar.

Vätgas perfekt i hamnmiljö
Göteborgs Hamn har som mål att minska hamnrelaterade CO2e-utsläpp med 70 procent, från Vinga ute till havs, till och med hela Göteborgsområdet på landsidan. Stort fokus ligger på att skapa förutsättningar för sjöfartens och landtrafikens omställning genom fossilfri infrastruktur och tillgång till en mix av alternativa bränslen.

Vätgas har en växthusgasreducerande potential i alla dessa delar. Det menar Viktor Allgurén, som är innovationschef på Göteborgs Hamn AB.

Kortversion 

  • En skalbar vätgasgenerator som omvandlar grön vätgas till grön el används i terminalprojektet Arendal 2. Med hjälp av generatorn kan en elgrävmaskin utföra arbeten i området – utan stöd av det fasta elnätet.
  • En vätgasgenerator gör det möjligt att utföra fossilfria arbeten i miljöer där tillgången på el är dålig eller där elnätets belastning är hög.
  • I Göteborgs Hamn finns många potentiella användningsområden för den här typen av anläggningar, exempelvis som avlastning vid höga belastningstoppar, som när flera närliggande fartyg är elanslutna vid kaj samtidigt.
  • Pilotprojektet i Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av Hitachi Energys vätgasgenerator i skarpt läge.