Molslinjen, som ägs av EQT, kräver att upphandlingen för färjetrafiken till Gotland ska göras om. I ett brev till infrastrukturministern och Trafikverket hävdas det att de nuvarande anbudskraven är dåliga för miljön och leder till onödiga kostnader på 5 miljarder kronor för staten.

Den senaste veckan gick anbudstiden ut för att driva färjetrafik till och från Gotland mellan 2027 och 2035, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Trafiken är statligt uppdragen genom Trafikverket och innebär i praktiken ett monopol på sträckan. Staten betalar också en årlig summa till rederiet för att driva färjetrafiken, för närvarande cirka 500 miljoner kronor. Danska Molslinjen, som ägs av riskkapitalbolaget EQT, hade tidigare planer på att konkurrera om kontraktet, men drog sig tillbaka i sista stund på grund av ett vinsttak på 22 procent i rörelsevinst, före avskrivningar, vilket de ansåg gjorde det omöjligt att få avkastning på investeringar i nya färjor.

Nu verkar det dock som att EQT inte har gett upp kampen om den lönsamma linjen. I ett brev till Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och infrastrukturminister Andreas Carlson kräver Molslinjen att upphandlingen ska göras om. Enligt brevet stöder inte ett vinsttak på 22 procent en hållbar, klimatvänlig och ekonomiskt optimal utveckling. Bolaget hävdar att detta krav inte tidigare har använts på kritisk infrastruktur och att det inte ger något incitament för operatören att investera eller göra sin verksamhet mer kostnadseffektiv.

Molslinjen föreslår istället att de årligen får ett tillskott på 250 miljoner kronor (enligt 2027 års kostnadsnivå) för att driva färjetrafiken till Gotland utan att behöva höja biljettpriser eller justera för drivmedelspriser. Enligt bolaget skulle detta innebära en besparing för den svenska staten på cirka 5 miljarder kronor under en tioårig kontraktsperiod.