Intressant pilotprojekt som varit uppskattat bland både chaufförer och kunder, så sammanfattar DB Schenker i Östersund initiativet med ellastbilen som levererar gods i Åre under sportlovsveckorna.

Det är åkeriet Sandberg & Jonsson som skött transporterna för DB Schenker. Det är utmanande att ratta en tung lastbil centralt i Åre, trånga varumottagningar och mycket folk och bilar under högsäsong gör det inte lättare.

Högt ställda förväntningar

Under sportlovsveckorna levererar DB Schenker varor till restauranger, kaféer och offentliga verksamheter i Åre. Leveranserna sker med en ellastbil. El lastbilen är av märket Scania och för att underlätta laddningen har Scania dessutom placerat en mobil laddenhet i Åre under perioden. Vecka nio är kanske den mest hektiska sportlovsveckan, vilket betyder ökade godsvolymer som ska levereras. På Sandberg & Jonsson säger man att projektet gått över förväntan. Testet har inte bara inneburit körning i centrala Åre, bilen har också nämligen trafikerat Östersund och Åre dagligen vilket fungerat smärtfritt.

Eldrift kan kräva noga planering

Kunden förväntar sig att godset levereras i tid – oavsett drivmedel. Hållbara transporter kräver ett helt nytt arbetssätt genom hela leveranskedjan. Allt från körteknik och att lära sig laddtider, till leveranssäkerhet. Chauffören måste planera sin körning noga, en slinga körs på förmiddagen därefter laddning lämpligtvis i samband med lunch eller en fika. Därefter en ny slinga.

Arbetsmiljön viktig

Förarens arbetsmiljö är en annan viktig aspekt av omställningen till gröna transporter. Miljön chauffören vistas i blir lugnare eftersom bilen är så tyst. Körtekniken blir en helt annan då kapaciteten påverkas av hur infrastrukturen är byggd. I Åre är det som bekant backigt och kuperat. DB Schenker levererar på uppdrag av Martin & Servera. En av deras kunder är hotellet Cooperhill Mountain Lodge, på toppen av Förberget. Här måste chauffören vara observant och planera. I projektet drog el lastbilen cirka 8-9 procent av batterikapaciteten upp till ”Copperhill” . Då måste lastbilen rulla så mycket som möjligt på vägen ner för att spara på energin.

Chaufförerna utvecklas och lär sig 

Distributionslastbilen i Åre körs av Sofie Svedlund. Hon berättar att väderleken också har stor betydelse för planeringen:

– Jag har märkt att bilen har en räckvidd på 20 mil fulladdad, när allt flyter på. Är väderförhållandena jobbiga och bilen tungt lastad blir det en större utmaning att planera sin körning. Jag lär mig hela tiden och det är både utvecklande och utmanande, på ett positivt sätt. Jag har utvecklats väldigt mycket som chaufför av att köra ellastbil, säger hon.