Februari månads försäljning av personbilar minskar med 17 procent. Det är privatpersoner som står för minskningen, 35 procent färre köpare registrerades 2023 mot 2022. Däremot ökar försäljningen på tjänstebils sidan, dock med blygsamma 1,2 procent för samma period.

 

Nyregistreringar februari 2023

Det registrerades 18 319 personbilar i februari månad, det är en minskning med 13 procent jämfört med februari 2022. Volvo stod för flest registreringar därefter följer Volkswagen och Kia.

Lastbilar vänder upp

Nyregistrerade lätta lastbilar (max 3,5 ton) ökade med knappt 16 procent mot samma period föregående år. Totalt registrerades drygt 3000 lätta lastbilar. Största märken här var Volkswagen, Ford och Mercedes-Benz. Dock har den totala försäljningen av lätta lastbilar minskat hittills med 14 procent under 2023 mot jämförbar period förra året. Tunga lastbilar har det gått bättre för, här ser vi en ökning med 44 procent mot februari föregående år visar färsk statistik. Hittills i år har tunga lastbilar ökat med hela 50 procent mot 2022.

Elbilar tar ytterligare mark i februari

Elbilar ökade med tretton procent i februari mot föregående år. Dock har registreringen av elbilar minskat med tre procent hittills i år. Vanligaste märken här är, Volkswagen Volvo och Kia. På begagnatmarknaden märks en avmattning för 2023 på ett par procent oavsett drivmedel.