Det statliga bolaget Swedavia som bland annat driver Arlanda och Bromma flygplats lämnade igår över en rapport till Näringsdepartementet om Bromma flygplats framtid. Deras slutsats är att det inte längre är lönsamt att driva flygplatsen.

– Vi kan längre låta en olönsam flygplats stå i vägen för att bygga bostäder för framtiden. Det vi behöver nu är en grön omstart. Att fortsätta stödja Bromma eller att lägga miljarder på att bygga ut Arlanda är inte grönt. Det är fossilnostalgi, säger Tomas Eriksson (MP) gruppledare Miljöpartiet i Region Stockholm.

Moderaterna har dock en helt annan syn på saken, och säger:

– Dagens besked visar på hur regeringens bristande ambitioner för flyget och tillväxten drabbar vår region. Stockholm behöver Bromma flygplats och vi kan inte äventyra vår konkurrenskraft när vi nu behöver samla alla krafter för omstarten av vår ekonomi, säger Irene Svenonius, Moderaternas gruppledare i Region Stockholm.

– Detta är ett dåligt besked för tillväxten, jobben och Stockholmsregionen. Nu lyfts även fokus på behovet av långsiktig framtidsplan för hur flyget i Stockholmsregionen ska utvecklas, avslutar Irene Svenonius.

Vad som händer med Bromma flygplats låter vi vara osagt. Men en sak som är säker, är att våra politiker är inte eniga i frågan om flygplatsens framtid.

Irene Svenonius, Moderaterna