Efter ett kryssningsår på paus med praktiskt taget obefintlig trafik i hela världen till följd av Covid-19, så smyger nu kryssningssäsongen igång i Göteborgs hamn. I fredags förra veckan anlöpte kryssningsfartyget Hanseatic Inspiration Stigbergskajen med kryssningsresenärer från Tyskland.

Fredagen den 4 september klockan 9:00 fick göteborgarna välkomna det första kryssningsfartyget på nästan ett år i Göteborgs hamn. Ombord finns 51 passagerare och en besättning om 165 personer. Kryssningen påbörjades den 30 augusti i Hamburg och man har besökt norra Tyskland och Bornholm innan man nu når Göteborg.

Innan kryssningen påbörjades i Hamburg genomgick passagerare och besättning en hälsokontroll, och inför anlöpet kommer fartyget även att skicka in en hälsodeklaration till Göteborgs hamn. Det är en rutin som hamnen haft igång sedan början av februari, och den gäller alla typer av anlöp i hamnen.

– I övrigt gäller samma riktlinjer för kryssningspassagerare som för andra turister när det gäller inresetillstånd i Sverige, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten på Göteborgs Hamn AB.

Säkert anlöp och vistelse
Fartyget har normalt en kapacitet på 270 passagerare men kommer till Göteborg med endast en femtedel av den fulla kapaciteten. Det gjorde att riktlinjer som social distansering ombord och iland inte innebar några extraordinära svårigheter att hantera.

– Vi har samrått med VG-regionens smittskyddsläkare och Sjöfartsverket att genomföra anlöpet på ett säkert sätt. Anlöpet hanterades med en rad riskminimerande åtgärder där social distansering och noggrann hygien är grunden, säger Åsa Kärnebro.

Fartyget har också ett eget medicinskt team ombord och möjlighet att isolera områden på fartyget utifall att någon passagerare eller besättningsman uppvisar symptom. Skulle smitta konstateras ombord så kommer också Göteborgs hamns karantänplan att aktiveras.

I Göteborg fortsätter den försenade kryssningssäsongen med ytterligare fyra anlöp inbokade under året. Nästa kryssningsanlöp är planerat till den 18 september.

Viking Sky var ett av kryssningsfartygen som anlöpte America Cruise Terminal vid Stigbergskajen under 2019. Hanseatic Inspiration blir först ut 2020. Bild: Göteborgs Hamn AB.