Den fackliga konflikten i Göteborgs Hamn har lett till ett historiskt volymtapp. Under årets första halvår minskade antalet skeppade containrar med hela 22 procent, den största minskningen någonsin i hamnens historia. Särskilt stor är nedgången i juni – minus 60 procent. Containerhanteringen är nu nere på 2001 års nivå.

– Vi ser nu en historiskt stor minskning av containervolymerna på grund av den fackliga konflikten som pågått i över ett år nu. Konsekvenserna för svensk handel är stora, eftersom flera linjer till viktiga marknader har dragits in, däribland direktlinjer som är så viktiga för både importen och exporten. Mycket gods har flyttats från sjöfart till väg, investeringar uteblir och arbetstillfällen har försvunnit, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Volymstatistiken för årets första sex månader visar tydligt hur de fackliga striderna i containerterminalen, APM Terminals Gothenburg, påverkat containerhandeln negativt. Nedgången jämfört med 2016 är hela 22 procent. Särskilt stor var minskningen i juni månad – minus 60 procent jämfört med juni 2016. Preliminära siffror visar att även juli visar historiskt låga siffror. Den uppåtgående trenden är bruten och man får gå ända tillbaka till 2001 för att hitta motsvarande volymnivå.

– Det är smärtsamt tydligt hur konflikten skadat hamnen och industrin. Historiskt har vi haft en fantastisk tillväxt här i Nordens största hamn och det har investerats miljardbelopp för att kunna tjäna svensk handel på bästa sätt, säger Magnus Kårestedt.

Konflikten mellan operatören APMT och Hamnarbetarförbundet avd. 4 har pågått sedan maj 2016. Den har kunnat pågå trots att APMT har tecknat branschens kollektivavtal, något som fått regeringen att agera och tillsätta en utredning för att se över spelreglerna på arbetsmarknaden.

– Det är orimligt att en grupp hamnarbetare i Göteborg kan blockera ett helt lands handelsflöden på detta sätt. Nationella medlare har försökt lösa konflikten vid upprepade tillfällen. APM Terminals har accepterat samtliga bud från medlarna medan Hamnarbetarförbundet sagt nej. Jag välkomnar regeringens utredning, men lagstiftningen tar tid och därför måste det till en lokal lösning här och nu så att hamnen blir tillförlitlig igen, säger Magnus Kårestedt.

Övriga godsslag ökar
Övriga godsslag i Göteborgs Hamn fortsätter att öka. Antalet skeppade roro-enheter* under första halvåret landade på 291 000 – sju procent upp jämfört med 2016. Under årets första sex månader exporterades och importerades 137 000 nya bilar, vilket är 14 procent fler än under motsvarande period förra året. Ökningen förklaras främst av Volvos framgångar.

Volymerna i Energihamnen ökade också – upp sju procent jämfört med första halvåret 2016.

Volymer Göteborgs Hamn januari – juni 2017

Jan-juni 2017 Jan-juni 2016 Jmf %
Container (teu**) 318 000 405 000 -22 %
Roro-enheter 291 000 272 000 7 %
Nya bilar 137 000 121 000 14 %
Passagerare 701 000 700 000 0 %
Olja (m ton) 12,0 11,2 7 %

Källa: Göteborgs Hamn