Trelleborgs Hamn AB har fått sin EU-bidragsansökan ”Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services III” godkänd av EU.

Partners i projektet är Trelleborgs Hamn AB, Port of Szczecin Swinoujscie och TT-Line AB.

Projektet syftar till att öka effektiviteten och förbättra integrationen i korridorerna Scandinavian-Mediterranean och Baltic Adriatic Corridor, öka samarbetet mellan parterna i korridorerna och skapa en ökad möjlighet till fortsatt tillväxt i trafiken mellan Trelleborg och Swinoujscie inte minst när det gäller den intermodala trafiken samt att förbättra anslutningarna mellan hamnarna och inlandet.