Under årets andra kvartal fortsatte priserna på begagnade bilar att stiga. Samtidigt rör sig allt fler mot andrahandsmarknaden – antalet försäljningar ökade under april, maj och juni. 

Det senaste året har präglats av höga räntor och en stigande inflation. Samtidigt har priserna på begagnade bilar ökat med över 10 procent sedan årsskiftet. Enligt Bilpris-index, som baseras på ungefär 20 000 auktionsförsäljningar på Kvdbil årligen, noterades en prisökning på 3,9 procent under det andra kvartalet. Mest ökade bensinbilar i pris (+12%) medan priset för elbilar (-10,7%) och laddhybrider (-3,6%) minskade något.

Ökad försäljning av begagnande bilar under Q2
Trots rekordlåga försäljningssiffror i början av året har försäljningen av begagnade bilar ökat under årets andra kvartal. Under perioden april till juni såldes totalt 316 317 begagnade bilar, vilket är en ökning med 2 054 bilar jämfört med samma kvartal föregående år (+0,7%).

Trots att alla exportägarbyten ännu inte har blivit registrerade, har exporten av begagnade bilar ökat med 1,7 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period 2022. Hittills i år har 60 779 bilar exporterats, vilket motsvarar en ökning med 20,1 procent jämfört med de första sex månaderna förra året.

Den största försäljningsökningen stod elbilar för (+75,9%) följt av laddhybrider (+50,4%) och elhybrider (+44,4%). Bensinbilar (-5,4%), dieselbilar (-1,0%) och etanolbilar (-0,8%) minskade i försäljning under det andra kvartalet.