Under höst och vinter drabbas spårtrafiken ibland av spårhalka som kan ställa till det för trafiken. Hala spår uppstår vid låga temperaturer i kombination med hög luftfuktighet. Ett annat problem är fuktiga löv som lägger sig på spåren. 

På hösten måste förarna på vissa sträckor sänka farten av säkerhetsskäl för att kunna stanna där de ska när spåren är såphala och bromssträckan längre. Förarna kan också bromsa extra mjukt. Det är för att undvika att hjulen låser sig och glider – vilket skapar ojämnheter på hjulen som då kan skada rälsen. Låser sig hjulen kan skador på rälsen uppstå, men även hjulen kan ta skada och behöva att svarvas om

SL har längs sina banorna väderstationer som samlar in fakta om luft- och rälstemperatur, luftfuktighet och lövfällning. Trafikoperatörer och spårunderhållare jobbar tillsammans med att röja träd, buskar och sly som kan falla ner på rälsen. De spolar bort löv från spår och växlar och spolar spåren med hett vatten om natten för att få bort hala beläggningar.

Andra förebyggande åtgärder är att smörja spåren så lite som möjligt för att ge tågen bättre fäste. Längs Roslagsbanan och Saltsjöbanan använder man en fästmassa på de sträckor som är särskilt utsatta.

Fakta – därför blir spåren hala

  • Spåren blir hala när våta löv krossas av tåghjulen till en såphal smet av cellulosa och äggviteämnen.
  • Ett kraftfullt regn kan skölja bort det hala från spåren medan ett duggregn löser upp den smuts- och oljefilm som normalt finns på spåret och gör det halare.
  • Lufttemperaturen gör också skillnad – mellan 0 och 5 grader är vattendropparna mer trögflytande och rinner inte av rälsen lika lätt.

Källa SL.