Under juni 2024 nyregistrerades 26 096 personbilar, 10 procent färre än i juni 2023. Av de nyregistrerade bilarna i juni var 35 procent elbilar, jämfört med 38 procent i juni i fjol. 

Totalt hittills under 2024 är antalet nyregistrerade personbilar 6 procent lägre än 2023. Den svagare konjunkturen påverkar nybilsköp både för privatpersoner och företag. Hittills i år har privatpersoners nybilsköp minskat med 7 procent medan företagens (juridiska personer plus enskilda näringsidkare) minskat sina nybilsköp med 6 procent. I juni stod företagen för 68 procent av alla nyregistrerade personbilar.

De laddbara personbilarna – elbilar och laddhybrider – utgör fortsatt majoriteten av nyregistreringarna, 55 procent. Under juni nyregistrerades 9 135 elbilar, motsvarande 35 procent av samtliga nyregistrerade personbilar. Förra året i juni stod elbilarna för 38 procent av nyregistreringarna. Antalet nyregistrerade laddhybrider var i juni 5 252, motsvarande 20 procent av samtliga nya personbilar och samma nivå som i juni 2023.