Region Stockholm har, via SL, lämnat in en ansökan om stämning samt säkerhetsåtgärd till Stockholms tingsrätt. Yrkandet om säkerhetsåtgärd innebär att SL begär att tingsrätten ska förbjuda staden att genomföra pålningsarbeten tills domen i stämningsansökan vunnit laga kraft. 

Regionen yrkar också på att säkerhetsåtgärden ska gälla omedelbart. Själva stämningsansökan avser i första hand avtalsbrott. Ansökan om säkerhetsåtgärd är regionens och SL:s sista möjlighet att hindra de pålningsarbeten som stoppar tunnelbanetrafiken fyra dagar i nästa vecka.

Vem vinner på en stämning 

Det finns just nu inga vinnare i den här konflikten. SL agerar nu för att minimera skada, ytterst för våra resenärer och för kollektivtrafiken i stort. David Lagneholm, förvaltningschef vid trafikförvaltningen och vd för SL sa i en pressrelease från idag att: ”Det här är just nu en konflikt utan vinnare. Vi måste ta vårt säkerhetsansvar fullt ut, och önskar en lösning där både cykel och kollektivtrafik får plats”

Mer plats åt cyklister

Upprinnelsen till konflikten är att Stockholms stad ska genomföra provpålning vid Slussen och Gamla stan för att ge cyklister en helt ny cykelväg. Idag passerar 26 000 cyklister platsen dagligen, enligt beräkningar förväntas den siffran fördubblas om tio år.