SL har infört storkontroller vid Kista busstorg som del av en biljettkontrolloffensiv. I början av mars genomfördes första kontrollen tillsammans med polis och ordningsvakter. Nära var femte kontrollerad resenär fick tilläggsavgift.

Kontroller genomförs nu med hjälp av ordningsvakter och polis. Efter flertalet larm om hur situationen på buss 179, mellan Sollentuna och Vällingby förbi Kista busstorg, hade eskalerat med tjuvåkning och otrygghet beslutade SL att bjuda in Polismyndigheten att agera gemensamt mot tjuvåkandet.

Under eftermiddagen i början av mars, genomförde SL i samarbete med Polisen och ordningsvakter en första gemensam storkontroll vid Kista busstorg. Under en dag genomfördes totalt 820 biljettkontroller av SL:s biljettkontrollanter med stöd av ordningsvakter och Polisen.

Av dessa ledde 144 fall till tilläggsavgifter vilket innebär att nära var femte åkte utan giltig biljett. 17,5 procent av resenärerna på 179:an fick en tilläggsavgift på 1500 kronor. Ett normalår uppgår fuskandelen för busstrafiken i Stockholms län till 1,60 procent. Det innebär att tjuvåkandet ombord på 179:an vid kontrolltillfället var mer än tio gånger högre än genomsnittet i busstrafiken.

Storkontrollerna genomförs även framåt tillsammans med polisen och kombinerar insatser på flera hållplatser, i exempelvis Kista, Rinkeby, Tensta och Vällingby.