Mittia, Skogstransport är en mässa och mötesplats inom alla delar av skogstransportnäringen. Utställarna är skogsåkerier som fraktar rundvirke, skogsbränsle eller sågade trävaror och maskinentreprenörer som hanterar omlastning eller leverans vid terminaler, sågverk, pappersmassabruk och energiverk samt transportköparna från skogsindustrin.

Mittia, Skogstransport har funnits sedan 1999 och etablerat sig som den främsta mötesplatsen i Norden inom branschen.

På plats finns de senaste innovationerna för branschen, det diskuteras även frågor som utvecklar branschen positivt i olika seminarier men även tillverkare och säljare av produkter för allt som omfattar skogstransportkedjan; fordon, ­efterfordon, påbyggnationer, lastbils- och terminalkranar, lastmaskiner, maskiner/utrustning för skogs­bilvägar, utrustning för skogstransporter via järnväg och sjö samt all relaterad kringutrustning.

Mässan arrangeras utomhus och pågår mellan den 18-19 augusti, och platsen är som vanligt i Ljusdal.