Lars Bergmark Svenska Fordonsbranschen

Nybilsförsäljningen i februari är 13% lägre än snittet för månaden de senaste 5 åren.
Detta har positiva effekter för landets bilverkstäder och bildelsgrossister.

Det menar Lars Bergmark, vd för bilverkstadsorganisationen Svensk Fordonsbranschen. En organisation vars 1800 medlemmar vädrar morgonluft när såväl konsumenter som håller företag allt hårdare i plånboken . Senast det inträffade var under finanskrisen 2008-2010, då allt fler valde att reparera köpa nytt.

  • Det ekonomiska läget är en viktig förklaring till att många av Sveriges bilverkstäder har allt mer jobb. När en investering i en fabriksbil av ekonomiska skäl får anstå så att hushållet att serva och underhålla sina gamla bilar, alternativa investerare i en begagnad bil, medan företagen förlänger leasingavtalen, säger Lars Bergmark.

En annan faktor som bidrar till att dämpa nybilsförsäljningen är att företagen håller igen på förmånsbilar av olika anledningar. Företrädesvis ekonomiska men också av policyskäl. Den kategori som drabbats hårdast av den minskade nybilsförsäljningen är elbilarna, där den avskaffade elbilsbonusen ser ut att vara den helt dominerande orsaken bakom försäljningsraset.

En inbromsad nybilsförsäljning av elbilar ger nu branschen chans att komma ikapp med kunskapsinhämtning för att bli bättre på att jobba med elbilar och utveckla hela eftermarknaden för elbilar. Det innebär i sin tur att elbilen kan bli ett ännu mer hållbart alternativ framöver.

Som branschföreträdare vill Lars Bergmark och Svenska Fordonsbranschens 1800 medlemsföretag lyfta fram till den medvetna konsumenten och bilägaren. ”Vårda och bry dig om din bil, då rullar den många mil utan större problem”, avslutar han.

Läs mer om Svenska Fordonsbranschen här