Förnybar Diesel är ingen nyhet, men fram tills nu har det saknats kommersiella drop-in lösningar som kan ersätta fossilt bensin i syfte att minska utsläppen från bensinbilen i någon större utsträckning.

Neste kan vara först ut med att ta fram en förnybar bensin för kommersiellt bruk. Slutfasen av testningen sker, bland annat tillsammans med Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB.

Nestes säger att deras mål är att förnybar bensin ska få motsvarande roll för bensinbilar som förnybar diesel (HVO) har för dieselbilar.

Sverige har som mål att minska utsläppen med 70 procent för inrikes transporter, exklusive flyget, till år 2030. Regeringen vill minska utsläppen från bensinbilen med 28 procent till 2030 genom ökad inblandning av biodrivmedel genom den så kallade reduktionsplikten. Hittills har det saknats tekniska drop-in lösningar när det gäller inblandning av biodrivmedel i bensin för att uppnå detta mål.

Nu tas steg för att lösa denna utmaning; Nestes förnybara bensin kan reducera växthusgasutsläppen med upp till 65 procent jämfört med fossilt bränsle utifrån bränslets livscykelperspektiv. Neste har som mål att ytterligare förbättra den siffran, för att på sikt nå 90 procents utsläppsreduktion. Det skulle innebära att växthusgasutsläppen blir likvärdiga de som en elbil ger upphov till ur ett livscykelperspektiv.

Ska fungera till alla bensindrivna fordon

Produkten är en så kallad “drop-in” lösning som uppfyller standard EN228, vilket innebär att den kan användas både i befintliga, samt nya bensin- och hybridbilar. Den förnybara bensinen kan därför utgöra en viktig pusselbit för att Sverige ska nå det ambitiösa målet om att minska utsläppen för inrikes transporter med 70 procent till 2030.

Nu testas bränslet med Volvo Cars inom ramen för den verksamhet som bedrivs genom Powertrain Engineering Sweden AB, som förser Volvo Cars och andra tillverkare med drivlinor och nästa generations hybridsystem.

Testningen sker både i motortestbädd hos Volvo Cars genom Powertrain Engineering Sweden AB samt i Nestes egna testverksamhet med två fordon i trafik. Syftet med testerna är att pröva bränslets egenskaper, göra justeringar för att ytterligare minska utsläppen och förbereda det för kommersiella tester. Neste planerar att utvärdera resultaten under de kommande månaderna. De kommersiella testerna kommer ske i Sverige och Neste hoppas kunna lansera produkten globalt inom en snar framtid.

Foto: Neste