Söndag 16 maj började spårvagnarna gå på Tvärbanans nya linje 31 till Bromma flygplats via Bromma blocks och erbjuder en enklare resa för den som måste ta sig till flygplatsen eller handelsområdet. Tvärbanan får därmed två nya hållplatser i ett område i stark expansion.

Eftersom varken SL eller Swedavia har tidigare erfarenhet av att anlägga spår så nära en flygplats har arbetet med att utveckla säkra lösningar och möta krav kopplat till flygsäkerhet inneburit särskilda utmaningar.

Det här är den första etappen av Tvärbanans Kistagren via Bromma blocks till Bromma flygplats och den har stått klar sedan årsskiftet. Under vintern och våren har SL och Swedavia arbetat med att slutföra kvarvarande arbete som krävs för trafikstart.

Tvärbanan linje 31 till Bromma flygplats är ur miljöperspektiv ett stort steg i rätt riktning. SL som har 850 000 resenärer dagligen hoppas tillsammans med Swedavia att ett stort antal flygresenärer till och från Bromma flygplats kommer att använda sig av nya tvärbanan.

Foto: SL