Den 7 september invigdes en ny hamndel i Pampushamnen i Norrköping. En viktig milstolpe i det stora hamnutvecklingsprojekt som startades år 2019. På plats för att ta del av invigningen fanns ett hundratal inbjudna gäster, hamnens kunder, representanter från ägaren Norrköpings kommun och näringsliv, samt medarbetare.

Utbyggnaden av hamnen, som sker på uppdrag av Norrköpings kommun, är en satsning på cirka 1,3 miljarder. Redan idag finns en stor kapacitet men i och med utbyggnaden och utvecklingen öppnar det upp för större fartyg, ökade godsvolymer och en än mer effektiv logistik.

Parallellt med investeringarna i hamninfrastrukturen så har Trafikverket och Norrköpings kommun investerat i en elektrifierad järnvägsförbindelse till Pampusterminalen, Trafikverket bygger nu även en ny godsbangård i anslutning till hamnen.

 

FAKTA OM HAMNUTVECKLINGEN
Investering i nya, eldrivna vikarmskranar och avveckling av vikarmskranar med förbränningsmotor.

  • Muddring och breddning av hamnbassäng vid Pampushamnen.
  • Nybyggnation av 220 meter kaj (P10).
  • Färdigställande av 40 000 kvadratmeter ny hamnplan i anslutning till P10.
  • Exploatering av kvarteret Märket med c: a 80 000 kvadratmeter ny terminalyta i anslutning till Pampusterminalen.
  • Färdigställande av rekonstruerad kajdel i Pampushamnen med integrerad del för hantering av tungt gods beräknas vara klar 2025.

Läs mer om Norrköpings Hamn här