Chockhöjning av skatt slår hårt

Mobilt boende har en lång stolt tradition i Sverige. Det är också en betydelsefull sektor då den omsätter cirka 13 miljarder kronor inom tillverkning och försäljning av husbilar och husvagnar samt reservdelar och tillbehör. Nu knorras det dock rejält inom husbilsbranschen. Anledningen till detta är en ny beskattning av husbilar, där Finansdepartementet, trots kritik från den utredande statliga myndigheten Transportstyrelsen och stick i stäv med EU:s intentioner, valt en märklig och udda schablonmässig beräkningsmodell. Denna innebär lite förenklat, att en husbil får en högre fordonsskatt än en tung 16-tons lastbil. Om detta kan ni läsa i detta nummer som bevakat Husbils- och Husvagnsmässan på Elmia i Jönköping. Det märkliga är nämligen att vi i Sverige (som så ofta är fallet) gör på vårt eget unika sätt: Vilket annat land på vår jord tar ut vägtrafikskatt på CO2, som man gör I Sverige? I till exempel Tyskland skattar man baserat på totalvikt och Euro-klassning. Vad blir då effekterna av den nya skatten? Jo, det kan bli så att rent beskattningsmässigt kan det bli ekonomiskt mer fördelaktigt att importera en husbil jämfört med att köpa av ett företag i Sverige. Detta kan leda till att husbilsflottan som helhet blir betydligt sämre för miljön – och att skatteintäkterna blir lägre, vilket knappast varit intentionerna med den nya skatten.