2020 är den 37:e gången som VTI arrangerar Transportforum. Två fullspäckade dagar, 8-9 januari, för kunskapsutbyte och nätverkande. Konferensen innehåller totalt drygt 90 sessioner med över 350 presentationer om den senaste kunskapen inom transportområdet. Konferensen hålls som vanligt i Konsert och kongress i Linköping.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar.

Tema för årets inledande session: Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle. Vi behöver förändra på vilket sätt och hur mycket vi reser och transporterar till det transporteffektiva samhället. Under inlednings sessionen diskuteras frågor med anknytning till det. Medverkar gör bland annat Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet och Francisca Ramsberg, biträdande budgetchef vid Finansdepartementet. Moderator är Karin Klingenstierna.