Den 1 september slog NTEX upp dörrarna till sitt nya lager i Syrhåla, i Göteborg. Den drygt 21 000 kvadratmeter stora fastigheten är miljöklassad i allt ifrån ventilation, ljudmiljö, solceller och laddstationer till speditionsbolagets ellastbilar.

Utöver den utökade ytan och fördelarna ur hållbarhetssynpunkt ser företaget möjligheter att stärka informationsflödet. I det nya Göteborgslagret kan NTEX nu – precis som i Vestby och Helsingborg – få till ett helt digitalt informationsflöde. Något som sparar tid och ger bättre spårbarhet.

Nya arbetstillfällen

Den nya byggnaden, som nu tagits i bruk, är totalt 21 100 kvadratmeter – varav drygt 20 000 används till lagerverksamhet. I resterande del av utrymmet har man kontor, matsal och andra sociala ytor. I byggprocessen har ett medvetet hållbarhetsfokus givits stort utrymme. Som helhet är byggnaden miljöklassad med nivån silver – vilket förutsätter att materialval, och allt ifrån ventilation till ljudmiljö, har utformats med betydligt större miljöhänsyn än vad som krävs enligt lag. Taket pryds av solceller – samt att fyra laddstationer till ellastbilar återfinns utanför byggnaden. Vid full drift räknar NTEX med att det blir 35 – 40 nya arbetstillfällen i det nyöppnade lagret.

Tredubblad lagerkapacitet

Vårens öppning av nytt lager i Helsingborg, i kombination med det nyöppnade lagret i Göteborg, innebär att företaget nu tredubblat sin lagerkapacitet – och att man ökat från 18 000 till 54 000 pallplatser, bara i Sverige. Dessutom har företaget 33 000 pallplatser i Norge samt 16 000 kvadratmeter lager i Storbritannien ­– och 5 000 i Frankrike.

Läs mer om NTEX här