Sjöfartsverket har lagt fram förslag om höjda avgifter för år 2024, både gällande lots- och farledsavgifter. Samtidigt föreslår nu Finland att halveringen av avgifterna i Finland ska bli permanent.

Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart säger i ett uttalande att de är mycket bekymrade över att Sjöfartsverket ännu en gång lägger fram förslag om höjda avgifter. ”Vi förstår att det är på grund av det ekonomiska läge man befinner sig i men det är viktigt att regeringen agerar för att stoppa höjda avgifter gentemot sjöfarten. Särskilt då sjöfarten är extra viktig för Sveriges försörjningsberedskap. Att höja avgifterna i nuläget innebär dessutom en sämre svensk konkurrenskraft”

Statskontoret har i en rapport kritiserat såväl verksamhetsformen som finansieringsformen för Sjöfartsverket.

Anders Hermansson säger vidare att det är känt sedan länge att Sjöfartsverkets har en bekymmersam ekonomisk situation, vilket är orsaken till de höjda avgifterna som i sin tur påverkar hela samhället i stort. Höjda avgifter på transporter leder till en kostnadsökning i samhället i stort och bidrar till ökade kostnader för export-, import- och insatsvaror. De stora ökningarna av avgifterna motverkar dessutom den både av riksdag och regering önskade överflyttning av gods från land till sjö.

Läs mer på på Svensk Sjöfarts webbsida, klicka här