[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Var finns samordningen?

Tänk er ett scenario där det inte fanns landgränser mellan Norge, Sverige och Danmark. Hade inte då stråket Oslo via Göteborg till Köpenhamn med största sannolikhet redan varit utbyggt med en högklassigjärnväg? I dag är kapacitetsbristeni järnvägsnätet längs sträckan ett problemmed störningar, onödigt långa restider ochbristande tillgänglighet, vilket gör att mångamänniskor inte ser det som självklart att tatåget framför bilen. Någon som satt tummenpå samordningsproblemen mellan Sverige,Danmark och Norge är Nordiska rådet, där dess näringsutskott menar att det finns en ovilja från regeringarnas sida, att enas om överordnade nordiska planer och strategier.
Det är lättare att tänka operativt, och då ofta bilateralt, kring specifika investeringar/sträckningar, men helhetsperspektivet saknas. Ett känt problem är här att det är svårt att få till en dialog över gränserna på transportområdet.
– Vi har tidigare slagit ett slag för den så kallade åttamiljonersstaden, med höghastighetståg som förbinder Oslo, Göteborg och Köpenhamn, säger ordföranden i Nordiska rådets näringsutskott Pyry Niemi. Det handlar då inte bara om tåg utan att anlägga ett helhetsperspektiv på hela transportsektorn i Norden; allt från elbilar till elfärjor.
I detta sammanhang bör man se transportfrågorna som en integrerad del i ett
större perspektiv. Genomslaget för nordiska insatser skulle kunna bli så oerhört mycket större om länderna till exempel samordnade om sin klimatpolitik och hade en gemensam strategi. Ett första steg är stringenta och klara riktlinjer från regeringen vilka åtgärder man tänker vidta för att stimulera omställningen till
en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Ett ramverk måste finnas och då inte endast ett snävt uddlöst ramverk utan att man lyfter blicken och ser detta i ett nordiskt perspektiv.

Johan Rietz, Chefredaktör[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image alignment=”center” border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” image=”293″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]