Halmstad kommer att få en ny färjelinje till danska Grenå på Jylland i början av 2020, då Stena Line flyttar från Varberg till Halmstad. Därmed återskapas den klassiska färjelinjen Halmstad-Grenå efter 30 år, som i en svunnen tid trafikerades av Stena Line-ägda Lion Ferry. Anledningen till flytten är att rederiet Stena Line tvingas lämna hamnen i Varberg som ska bygga en ny stadsdel i hamnområdet. En som också är mycket nöjd är förstås Hallands Hamnars vd Björn Alvengrip som är mån om att skapa bra förutsättningar för näringslivet i Halmstad genom bättre logistikmöjligheter och fler transporter:

– Vi tror att det här kommer leda till både fler arbetstillfällen och företag i närregionen.

Med anledning av det nya avtalet investerar man över 130 miljoner i en ny färjeterminal, nytt färjeläge och nya logistikfaciliteter i (sammanlagt en yta på 40 000 kvadratmeter).

– Det är roligt att vi fortsatt kan knyta ihop Halland med Danmark och färjelinjen är en viktig del för vår region. Det handlar i första hand om att tillgodose industrins transportbehov, men det är också viktigt att kunna utveckla person- och turistströmmar som har stor utvecklingspotential framåt, säger Hallands Hamnars ordförande Mikaela Waltersson.
Från danskt håll är man också mycket nöjd, och Tony Michaelsen, linjechef på Stena Line säger följande:

– Halmstad kopplar ihop sig med Århus, som ligger strax bakom Grenå. Där bor 1,2 miljoner människor!