Från och med 2017 införs gemensamma krav på lastsäkring för internationella vägtransporter inom EU. Bakgrunden är EU-direktivet 2014/47/EU som antogs 2014. Senast i maj 2017 kommer en ny svensk lastsäkringsföreskrift ges ut som har anpassats till kraven i EU-direktivet. De nya föreskrifterna kommer att börja tillämpas senast i maj 2018. Exakt hur övergångsreglerna ska utformas är i dagsläget oklart. Transportstyrelsens ambition är att samla in synpunkter från branschen och att föreskrifterna ska bestå av funktionella krav, delar av tidigare föreskrifter samt allmänna råd. Frågan infinner sig nu osökt när motsvarande regler kommer att ske för järnvägstransporter? Historiskt sett har olika järnvägsförvaltningar varit integrerade med statliga myndigheter i respektive land som arbetat med lastsäkringsregler inom UIC, den internationella järnvägsunionen. När den svenska järnvägsmarknaden avreglerades blev förvaltningen av lastsäkringsregler oklar, även om Green Cargo som är svensk representant i UIC säger sig ha bra rutiner inom området.

lastbil

Bra lastsäkrat?