Källa och foto: Bo Ericsson – Fordonsjuristen

I brist på utvecklingstid, på grund av allt kortare produktionscykler, testas de nyproducerade bilarna under kortare tid än tidigare. Bilarna trycks ut på marknaden i allt snabbare takt. Med tanke på att alla bilar har utvecklats till att bli allt mer avancerade med komplexa digitala system, borde då testperioden i stället inte ha ökats?

En undersökning som publicerades nyligen visar att det är 79 procent fler fel på elbilar än på traditionella bilar. På drygt 10 år har elbilen, som vi känner den i dag, gått från noll till att 2030 förväntas dominera bilmarknaden, och det får konsekvenser.

Om bilarna hade testats längre hade man troligen upptäckt problemen och de hade åtgärdats innan de släpptes ut på marknaden, nu blir bilen oftare föremål för reklamationer och bekymmer för kunden.

De flesta elbilar byggs idag av antingen klassiska bilföretag som aldrig tidigare jobbat med elbilar eller av företag aldrig har byggt bilar tidigare.

Amerikanska Consumer Report har sammanställt servicerapporter från mer än 330 000 bilägare och kritiken är svidande mot den elektriska bilflottan. Dessutom börjar hyrbilsföretagen i USA se över sitt innehav och skälen är oftast höga reparationskostnader.