Foto: Pierre Kjellin och (t.h) Joel Thungren, Försvarsmakten

Idag, torsdag 18 januari, tar regeringen det första steget mot ett införande av civilplikten, då man beslutar om att återaktivera denna. I en krigssituation kommer de medborgare och verksamheter som ingår i civilplikten bli centrala för att vårt samhälle ska kunna fortsätta att utföra den allra viktigaste och livsnödvändiga servicen för alla oss medborgare – det handlar om allt från livsmedelsförsörjning till sjukvård och omsorg.

Men för att de civilpliktiga ska kunna utföra sitt arbete och för att vi ska kunna fortsätta att sätta mat på bordet så är vi alltjämt helt beroende av transporter – våra fordonsparker och att dessa kan hållas rullande.

Svenska Fordonsbranschens cirka 1800 medlemmar (verkstäder eller försäljningsanläggningar med en verkstad) ser att de fyller en mycket viktig funktion då dessa finns spridda över hela landet, har kunskap om många olika fordonsvarumärken samt håller egna lager av reservdelar och förbrukningsvaror så som oljor, vätskor och kemikalier.

Det är verkstäder som krävs för att hålla Sveriges transporter rullande i en krigssituation. Det är också våra verkstäder som kan behöva hjälpa försvaret med att ta över och besiktiga civila fordon.

Källa: Svenska Fordonsbranschen