Idag den 15 april är det premiär för SL:s nya pendelbåtlinje 84 som börjar betjäna norra Värmdö. Linjen, som sträcker sig mellan Ålstäket och Strömkajen, tar 70 minuter enkel väg och erbjuder ett miljövänligt alternativ för resenärer inom SL-trafiken.

Gustav Hemming (C), infrastruktur- och skärgårdsregionråd i Region Stockholm, uttrycker sin glädje över möjligheten för Värmdöborna att nu kunna pendla från skärgården till innerstan med SL-kortet. Han poängterar att skärgården är magisk under de tidiga morgontimmarna och att detta erbjudande ger en idealisk start på dagen, samtidigt som resan är helt fri från fossila bränslen.

Den nya linjen erbjuder också en miljövänlig resa för dem som väljer att resa kollektivt till arbete, aktiviteter och fritidsaktiviteter. Båda fartygen, M/S Delfin XI och M/S Eskil, drivs med det miljövänliga bränslet HVO 100, vilket innebär att de använder 100-procentig biodiesel. Detta minskar växthusgasutsläppen med upp till 70-90 procent jämfört med fossila bränslen.

Arbeta eller studera ombord

Med wifi ombord och möjligheter att arbeta eller studera under resan, erbjuder linjen en stressfri och produktiv miljö. Trafikdirektör Erik Norling på Trafikförvaltningen i Region Stockholm understryker att detta är ett attraktivt alternativ för dem som vill kombinera arbete och resande i vacker natur.

Linjen kommer att trafikeras året runt, med undantag för perioder med is på sjön då trafiken ställs in på grund av att fartygen inte är isgående. Dessutom kan linje 84 vara ett smidigt sätt att resa mellan Värmdö och Slussen medan bussterminalen vid Slussen byggs om.

Värmdö kommun har nyligen genomfört en upprustning och tillgänglighetsanpassning av bryggan vid Ålstäket. Det inkluderar installation av väderskydd och cykelparkering samt förbättringar av parkvägar och grönområden intill bryggan. Dessutom har kommunen förberett för laddinfrastruktur för att möjliggöra användning av eldrivna fartyg på linjen i framtiden.