Naturskyddsverkets Ladda Bilen Bidrag är en del av regeringens initiativ för att främja utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar i Sverige. Detta bidrag är avsett för företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer och erbjuder ekonomiskt stöd för installation av laddstationer för elbilar.

För icke-publika laddstationer, såsom de som är avsedda för användning i bostadsrättsföreningar eller företag, kan ansökan om bidrag skickas in antingen före eller efter att installationen har genomförts och laddstationerna är driftklara. Detta bidrag täcker hälften av de totala investeringskostnaderna och kan vara upp till 15 000 kr per laddpunkt. Det är viktigt att notera att detta stöd är tillgängligt så länge det finns medel tillgängliga för utbetalning, vilket innebär att företag och bostadsrättsföreningar som uppfyller kraven är garanterade att få bidrag.

 

För publika laddstationer

Såsom de som är placerade längs vägarna, vid köpcentrum eller i allmänna parkeringshus, gäller ett annat stödprogram kallat ”Klimatklivet”. Ansökan för detta bidrag måste ske innan installationen av laddstationen och efter att ansökan har godkänts av Naturvårdsverket. Tänk på att handläggningstiden för detta kan vara mellan 3-4 månader. Liksom för icke-publika laddstationer täcker detta bidrag hälften av de totala investeringskostnaderna för installationen.

Sammanfattningsvis erbjuder staten betydande stöd för att underlätta utbyggnaden av laddinfrastrukturen för elbilar i Sverige. Genom att erbjuda ekonomiska incitament för företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer, strävar man efter att främja användningen av elbilar och minska beroendet av fossila bränslen för transportändamål.