Utsläpp från skrubbrar som tvättar rökgaser på fartyg kan komma att förbjudas i svenskt vatten. Nu remitteras en promemoria med ett sådant förslag.

Skrubbrar renar fartygens rökgaser genom att duscha dem med havsvatten. Det minskar luftutsläpp av svavel men när skrubbervattnet sedan släpps ut i havet löser sig svavel och många andra miljöfarliga ämnen i vattnet och skadar den marina miljön. Användningen av skrubbrar har ökat sedan kraven skärptes på vilken svavelhalt som är tillåten i bränslet. Det har gjort att utsläp­pen av svavel till luften har minskat, men att utsläppen till vattnet ökat.

Regeringen föreslår nu att följa Danmarks exempel och vill införa ett förbud mot öppna avgasskrubbrar i svenskt territorialvatten från 1 juli 2025 och stängda skrubbrar fyra år senare.