När Karriärföretagen presenterar årets karriärföretag tilldelas Swedavia två priser, för ”Årets karriärsida 2023” och ”Årets sociala medier 2023” i kategorin Högskoleingenjörer. I år var Swedavia även nominerad av Karriärföretagen i kategorin för ”Årets karriärföretag 2023”.

Karriärföretagen presenterar en gång per år sin lista över Sveriges främsta arbetsgivare. Urvalet syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt Employer Branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare. I år tilldelas två priser till Swedavia, som enligt Karriärföretagen utmärker sig inom arbetsgivarprofilering, aktiviteter för att locka nya medarbetare och goda betyg i externa mätningar gällande attraktiv arbetsgivare. Utöver dessa två priser, var Swedavia även nominerad i Karriärföretagens kategori för ”Årets karriärföretag 2023”.

Motivering för Vinnare av Årets Karriärsida 2023
”Årets Karriärssida kategori Högskoleingenjörer tilldelas till arbetsgivaren som innovativt och professionellt presenterar sin kultur och värden. Sidan engagerar, informerar och attraherar talanger exemplariskt inom Employer Branding. Årets karriärsida kategori Högskoleingenjörer tilldelas Swedavia.”

Motivering för Vinnare av Bästa Sociala Medier 2023
”För enastående nytänkande, kreativitet och kvalitet inom sociala medier, som effektivt förmedlar arbetsgivarens Employer Brand, tilldelas Swedavia priset för Bästa Sociala Medier kategori Högskoleingenjörer.”