Regeringen lyfter idag fram behovet av fler lokförare i Sverige och gör historiskt stora satsningar på Yrkeshögskolan. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) belyste under en pressträff att tågoperatörer också genomför egna utbildningar. MTR är det tågbolag i Sverige som utbildar flest nya lokförare.

Nyligen startade MTR sin YH-utbildning av 30 nya lokförare i Eskilstuna, och nästa vecka startar lokförarutbildningen i Stockholm – den sjunde upplagan. Att regeringen inser värdet och nu gör historiskt stora satsningar på dessa utbildningar är något som tågbolagen ser positivt på och anser att det är en förutsättning för att tillsammans med regeringen kunna hantera den nationella lokförarbrist som råder i Sverige. MTR menar att lokförarbristen är en fortsatt utmaning för järnvägsbranschen och här krävs det rejäla och konkreta satsningar från alla tågbolag.

Fakta om MTR:s lokförarutbildningar

Totalt utbildas ett 200-tal lokförare under 2023 i MTR:s regi, varav 60 elever via MTR:s YH-utbildningar. Klasser om cirka 30 elever med kursstart augusti/september samt februari bedrivs genom YH i Stockholm och Eskilstuna. Därutöver bedriver MTR egna interna lokförarutbildningar i Stockholm med kursstarter i oktober, december och februari.

Idag är MTR den aktör som erbjuder flest antal möjligheter till lokförarutbildning, nästan dubbelt så många utbildningstillfällen jämfört med genomsnittlig branschaktör.

Läs mer om MTR lokförarutbildning här.