Copyright Simpel Transport

67 procent av Sveriges företagare är i behov av snabba leveranser. Kvicka leveranser står inte oväntat högt upp på prioriteringslistan, inte minst för en ökad tillväxt. Men vem levererar?

Undersökning från Företagarna visar att svenska företag generellt har ett stort behov av snabba leveranser och korta befordringstider. Företagare fick svara på hur viktigt det är för det egna företaget att kunna skicka eller ta emot försändelser med varor (produkter, reservdelar, provsvar) som kommer fram dagen efter de skickades. Hela 67 procent svarar att det är mycket eller ganska viktigt, vilket kan jämföras med 18 procent som svarar att det inte är lika viktigt.

 Alla parter vinnare

Företaget Simpel Transport fann en utmärkt win-win situation.

– Det hela började med en observant iakttagelse av åkerier och diverse speditörer som var lastade helt eller delvis i ena riktningen och hade mestadels alltid ledig kapacitet i andra riktningen. Samtidigt fanns det ett skriande behov av snabba leveranser för många företag. Då föddes idén till lösningen där man utan att behöva inhandla nya bilar kan göra bägge parter nöjda, säger Samuel Stjernberg, COO på Simpel Transport. Från det byggde företaget en egen webbaserad plattform med algoritmer där tillgängliga uppdrag matchas mot ledig kapacitet på våra vägar.

Flexibla lösningar

Vår policy är att det ska vara enkelt, frivilligt och lönsamt för alla parter. Våra speditörer ska känna att det finns justa premisser, bra betalt och man kan välja grad av engagemang. Parterna ska känna trygghet och att det är smidigt utan att behöva binda upp sig för långtidskontrakt eller dyra anslutningsavgifter. Vi erbjuder differentierade priser kopplade till hur snabbt man önskar sin leverans. Snabbaste leveransen är omgående men vi kan garantera att du kan få den allra senast inom fem timmar till ett budgetpris, menar Samuel Stjernberg. Simpel Transport levererar till och med bättre än företagarnas leveransförväntningar i senaste undersökningen.

Expansiv miljövänlig fas

En differentierad tidsleverans och differentierade priser tycks vara väldigt uppskattat samtidigt som leveranserna utförs väldigt miljövänligt, genom effektiv samlastning – appellerar många företag.

Simpel Transport tog under vintern 2022 hjälp av en extern part, Climate Hero för att förstå hur miljövänliga företagets transporter faktiskt är och blev själva förbluffade över resultatet. I snitt medför Simpels koncept att kundernas gods åker med 60 procent av den totala sträckan och bidrar därmed till en rejäl klimatnytta.

Varje körning effektiviseras, då man fyller transportbilarna i bägge riktningar. Därmed blir det även mindre belastning för miljön.

Företaget befinner sig i en mycket expansiv fas sedan etableringen i februari 2022 och förbereder för etableringar även utanför Stockholms län.

-Tjänsterna efterfrågas på flera håll vilket gör att vi inom den närmsta tiden kommer öppna upp i fler regioner såsom Göteborg och Skåne tillsammans med en distributionslösning för paket, pall och parti i hela Sverige och sedan vidare ut på den nordiska marknaden. Vi har redan nu många och åkerier och speditörer som hört av sig. Många åkerier och budföretag brottats med samma problem och värderar fördelarna av en ökad fyllnadsgrad. Vi ser väldigt ljust på framtiden och ser fram emot att hjälpa fler kunder med miljövänligare transporter och åkerier till ökad lönsamhet avslutar Samuel Stjernberg.

Läs mer om Simpel Transport här.

 

Samuel Stjernberg

Foton: Copyright Simpel Transport