Jo, Göteborgs Hamn AB och Port of Los Angeles har undertecknat ett samförståndsavtal (MOU) för att främja och intensifiera hamnarnas relation och samarbete inom bland annat hållbarhet, digital och fysisk infrastruktur och potentiella handelsmöjligheter. Avtalet undertecknades vid en ceremoni i Los Angeles i förra veckan.

Samförståndsavtalet fokuserar på att dela bästa praxis, samråd och utbyte av idéer i frågor som anses vara kritiska för båda hamnarna. Dessa inkluderar effektivitet i försörjningskedjan och digital teknik, och utbyte av lärdomar från Port Optimizer™, dataportalen som utvecklats av Los Angeles hamn och som används i Göteborgs hamn sedan 2021.

Genom digitalt drivna insikter i realtid för lastplanering, prognoser och spårning skapar verktyget utrymme för effektivisering av trafiken, och därmed minskade koldioxidutsläpp. Båda hamnarna ligger i framkant i deras respektive regioner men vill med det färskt undertecknade avtalet utvecklas gemensamt ännu mer. Ett tätare samarbete mellan hamnarna ger utrymme för att bygga vidare på varandras ideér och inovationer.

De båda hamnarna kommer också att samarbeta kring alternativa bränslen, såväl som kring strategier för att införliva ny och framväxande grön teknik för att minimera hamnverksamheternas påverkan på lokalsamhälle och den övergripande miljön.

Port of Los Angeles är Nordamerikas största containerhamn sedan två decennier och är kanske mest kända i Europa för sitt framstående arbete med digitalisering och hållbarhet. Bland annat var hamnen först i världen med att införa krav på elanslutning för containerfartyg.

Foto: Creative Commons