Tobias Wikström (Dagens Industri, 29/7) skriver i sin ledare om SJs konkurrenters rätt att sälja sina egna biljetter via sj.se, något som Konkurrensverket redan avskrivit.

Två tågoperatörer, MTR Express och Saga Rail, har tidigare vänt sig till Konkurrensverket och klagat på att de inte har möjlighet att sälja sina tågbiljetter via SJs onlinekanaler.

Konkurrensverket har prövat om SJ måste ge konkurrerande tågoperatörer åtkomst till sina säljkanaler. När frågan prövades 2014 ville kinesiska MTR att SJ skulle sälja deras biljetter i SJs kanaler. Konkurrensverket avvisade då ärendet. Nu har Konkurrensverket prövat frågan en andra gång, och återigen har myndigheten beslutat att avskriva ärendet om klagomål gällande onlineförsäljning av biljetter via SJs kanaler.

SJ menar att en rimlig ordning är att alla operatörer själv tar ansvar för olika centrala konkurrensparametrar som kunderbjudanden, kundhantering, marknadsföring, investeringar i biljettbokning och distribution. Bokning och försäljning av tågbiljetter är en helt naturlig och självklar del av en tågoperatörs verksamhet och detta ska man självklart hantera själv. Konkurrensen är fri i Sverige och vill man åka med ett specifikt bolag så är det bara att gå in på deras hemsida och beställa sina biljetter där. Även via svenska Samtrafikens resrobot.se finns möjligheten att köpa biljetter från alla operatörer.

SJs ambition är att erbjuda kompletterande utbud förutom vår egen trafik till våra kunder, men varför skulle vi tillhandahålla och marknadsföra direkta konkurrerande operatörer i vår säljkanal? I vilka branscher sker det?

SJ har idag sin största försäljning i digitala kanaler, något som har utvecklats de senaste 5-7 åren. Innan dess var försäljningen i princip manuell. All investering i nuvarande digitala kanaler har gjorts efter avregleringen av järnvägen i Sverige, så att biljettförsäljningen på SJ.se skulle byggts upp under någon ”monopoltid” stämmer inte.

Säkert skulle en reglering som gör det gratis för operatörer att marknadsföras och säljas förenkla inträde på marknaden. Sådan konkurrens är emellertid inte sund.

Om tågets konkurrenskraft ska stärkas mot andra reseslag och få fler att välja ett klimatsmart resande behöver alla operatörer investera i sina egna erbjudanden, marknadsföring och försäljningskanaler. Snålskjuts är inte en långsiktigt god drivkraft.

Källa/ Crister Fritzson, vd SJ