DN skriver om det tillfälliga stoppet i Suezkanalen och vilken påverkan det har på sjöfarten. Bland annat intervjuades Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, som förklarar att rederierna alltid gör bedömningar utifrån omvärldsutvecklingen.

– Stoppet i Suezkanalen visar hur viktig sjöfarten är för världen och hur viktigt det är att man kan upprätthålla trafiken, säger Anders Hermansson bland annat till DN.