Runt om i Skåne håller flera cykelstråk på att rustas upp till en helt ny standard. Målet är att hög kvalitet ska få fler att pendla till jobb och studier med cykel. Det är ambitionen bakom Region Skånes koncept supercykelvägar. Nu i september invigs de första två sträckorna: Lund – Södra Sandby och Landskrona – Häljarp.

Hälften av alla skåningar kan cykla till jobbet eller studier på mindre än en halvtimme. Trots det är det färre än tio procent av skåningarna som faktiskt väljer att göra det. Ambitionen med supercykelvägar i Skåne är att skapa välkända cykelvägar med hög framkomlighet, komfort och trafiksäkerht – en trygg cykelmiljö året om under dygnets alla timmar. Förutom att de ska hålla hög kvalitet ska de även förbinda viktiga målpunkter där många resor sker.

Åtgärder för höjd attraktivitet

Arbetet sker genom att i första hand inventera befintliga cykelvägar och göra en helhetsbedömning av skicket. Därefter prioriteras åtgärderna. Det kan handla om att lägga ny asfalt, bygga om korsningar så att cyklister får prioritet, bredda cykelvägen och se till att det finns bra belysning längs hela sträckan.

Upprustning för 150 miljoner

I den regionala transportinfrastrukturplanen 2022–2033 satsar Region Skåne 150 miljoner kronor på upprustningsåtgärder på befintliga cykelvägar. Därtill planeras nya cykelvägar som ska utformas enligt standard för supercykelvägar.