Två vätgasbussar med helt ny teknik kommer börja rulla i ordinarie linjetrafik i Sandviken i slutet på 2021. Detta blev klart efter att mobilitetsföretaget Transdev, som kör kollektivtrafiken i området på uppdrag av X-trafik, beställt bussarna från Solaris.

 

Att Sveriges två första vätgasbussar börjar köra just i Gävleborg är resultatet av en långsiktig strategi från Regionen säger man.

– Gävleborg ska gå före i den gröna omställningen och det gör vi i denna fråga. Både på nationell och europeisk nivå lyfts vätgas fram som viktig i omställningen till elektrifierade transporter och i Gävleborg har vi, tillsammans med lokala och regionala företag, särskilt goda förutsättningar. Den gröna omställningen måste gå mycket fortare än i dagsläget så det är klart vi ska driva utvecklingen framåt och testa tekniken, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S).

Bussarna tillverkas av Solaris och är 12m långa med plats för 35 sittande plus 51 stående passagerare. Bussarna kommer också att vara tillgänglighetsanpassade och att ha AC.

Mer information om vätgasbussar

En vätgasbuss är en buss med elmotor, men i stället för att ha batterier producerar bussen sin egen el i en så kallad bränslecell med hjälp av vätgas. I bränslecellen möter vätgasen syre från luften. Under den kemiska processen frigörs elektroner som börjar röra sig och ger upphov till en ström – alltså el. Samtidigt bildas värme och vattenånga som blir enda avgasen, vilket gör vätgasbussar helt emissionsfria. Bussarna tankas ungefär som vanliga bensin- och dieselbilar, fast på vätgasmackar i stället. Mellan 2003 och 2004 kördes två vätgasbussar som ett test i Stockholm, men de två bussarna som kommer till Sandviken blir de första att gå i ordinarie linjetrafik.