I veckan presenterade Trafikverket sin analys av förutsättningar för utbyggnad av elvägar. Slutsatsen är att snabbladdning för tunga fordon är mer effektivt än att bygga ut elvägar. Vi har tidigare varnat för ett betamaxsyndrom om Sverige skulle välja en elvägsstandard som ingen vill ha när den tas i drift. Kanske är det symtomatiskt att järnvägen, som redan bidrar till gröna elektrifierade transporter, inte tagits upp som alternativ. Trafikverkets analyser bidrar med sunda utgångspunkter. Vi noterar att enligt Trafikanalys kan nära hälften av inrikes vägtransportkilometer flyttas till järnväg och med en snabbare utbyggnad av nya stambanor kan överflyttningen accelereras.

Rapporttunga tider – efter tre års arbete släppte Trafikverket tillsammans med danska kolleger en förberedande studie av fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Förbindelsen är inte dimensionerad för godståg, vilket har varit känt redan från starten av uppdraget, och missar delvis persontrafikens behov av kapacitet till Köpenhamn mot kontinenten. I tider när ökad kapacitet och redundans för näringslivets transporter står högt på agendan är det svårt att se studien som en väg framåt. Det har nu tagit tre år att få fram beskrivningen av ett – visserligen intressant – referensprojekt. Är det tre förlorade år? Kanske inte, men det är nu glasklart att andra alternativ måste lyftas upp till grundliga studier av våra transportmyndigheter. Andra alternativ, som Europaspårets förslag, bör snarast få relevant uppmärksamhet.

Dialogen med Infrastrukturdepartementet om stöd till branschen fortsätter. Vi måste nå fram med att det är orimligt att staten i pandemitider möjliggör att resenärer i offentligt upphandlad kollektivtrafik garanteras normala förutsättningar när behovet av stöd för att upprätthålla längre pendling helt glöms bort.

Branschen erfor i slutet av förra veckan att Inlandsbanans överklagande från i mars 2020 av upplåtelse av sträckan Arvidsjaur-Jörn till extern part i 30 år inte tas upp av regeringen. Tågföretagen ifrågasätter om Trafikverkets styrelse fattat ett beslut som tar alla relevanta hänsyn på basis på en transparent process i kritiska frågor för det framtida svenska transportsystemet.

Källa och foto: Tågföretagen