Populära Elmia Lastbil flyttas fram ett år, närmare bestämt mellan till den 24-27 augusti 2022. Mässan brukar locka cirka 35.000 ”Lastbilsnyfikna” människor varje gång mässan genomförs.

Elmia Lastbil är Nordens största i sitt slag och nästa mässa blir den tjugonde i ordningen.

Foto: Elmia